Spam

Motion 2011/12:C219 av Christer Winbäck (FP)

av Christer Winbäck (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skarpare lagstiftning kring spam.

Motivering

Hej Christer. Jag har upptäckt att vi har fått ett paket i retur från tävlingen i måndags. Du har vunnit en fin kamera. Om du bara fyller i korrekt adress och sänder 9.50, så skickar vi dig priset. Klicka här.

Hur många har inte gått på ett mejl som detta? För egen del får jag några varje dag från avsändare som inte finns i verkligheten. Klickar man sedan på den medföljande länken, så visar det sig att det är en tävling där man kanske kan vinna den redan vunna kameran. Genom att fortsätta har man dessutom förbundit sig att godkänna och följa fyra tättskrivna sidor med villkor, där konsumenten blir alltmer rättslös och informationen som registreras kan säljas vidare i flera led. Kostnader åker man också på att betala, om man inte ser upp. Att avsäga sig reklamen går inte; den bara fortsätter.

Vi har ett förbud mot spam, men det följs inte av oseriösa företag. En skarpare lagstiftning behövs. Riksdagen bör tillkännage för regeringen att den ska återkomma med förslag i enlighet med motionen.

Stockholm den 26 september 2011

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)