Spårbilar

Motion 2009/10:T268 av Per Lodenius och Johan Linander (c)

av Per Lodenius och Johan Linander (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en genomförandegrupp för spårbilar i samråd med berörda kommuner.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till att hitta gemensamma finansieringslösningar för samhälle och näringsliv för en utbyggnad av spårbilssystem.

Motivering

Spårbilar är ett färdmedel som på allt fler platser i världen ses som en lösning på de transportproblem man kan se på många håll i världen. Även i Sverige finns flera städer och kommuner som tittar på möjligheten att bygga spårbilssystem. En utbyggnad av spårbilsystem har många intressanta komponenter av skonsamhet mot miljö och resursanvändning kombinerat med komfort och modernitet. Spårbilar är ett kollektivt färdmedel men med möjlighet till en individuell anpassning av resemönstret.

Utvecklingen av spårbilen kan dock inte klaras av genom små enskilda entusiastprojekt och mindre kraftfulla satsningar. De erfarenheter som gjorts internationellt och genom lokala projekt tas bäst till vara genom en nationell kraftsamling som också har en internationell utblick.

Stockholm den 28 september 2009

Per Lodenius (c)

Johan Linander (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (2)