Spärregel för körkort

Motion 2009/10:T430 av Thomas Bodström (s)

av Thomas Bodström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spärregler för körkort.

Motivering

Kraven på körkortsinnehavare som vill agera handledare vid övningskörning är höga, vilket är viktigt. Dock kan de ibland vara att betrakta som orimligt höga. Som reglerna för körkort är uppbyggda idag kan en person inte bli handledare, om körkortet varit återkallat för fortkörning under de tre senaste åren. Spärregel som finns bör i det fallet utformas på ett sådant sätt att man kvalificerar sig att bli handledare, när man får tillbaka körkortet. En person som vill bli handledare måste idag gå en kurs för att bli godkänd, vilket därmed säkerställer en blivande handledares lämplighet. Regeringen bör se över gällande regler, och anpassa dessa så att de står i proportion till brottets allvarlighet.

Stockholm den 1 oktober 2009

Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)