Spelberoende och spelmissbruk

Motion 2001/02:So273 av Barbro Feltzing (mp)

av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning om hur man skall stävja problemet med det ökade spelberoendet i samhället samt hur ökade resurser skall ges till forskning och stödjande behandling.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en högsta gräns för utdelning av vinstsumma införs och att denna gräns föreslås vara 3 miljoner kronor.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en ideell organisation såsom Röda korset skall ges i uppdrag att fördela överskjutande pengar från anordnat lotteri till hjälpinsatser för barn och människor i utsatta situationer.1

1 Yrkandena 2 och 3 hänvisade till KrU.

Spelmissbruk är en sjukdom

Enligt en stor undersökning, utförd på uppdrag av Socialdepartementet, lider ca 150 000 svenskar av någon form av spelberoende. Värst drabbade är invandrare och ungdomar, och så många som 7 % av ungdomarna i åldern 15–17 år har redan ett spelberoende. Risken för att unga ska bli beroende är dubbelt så stor som för vuxna spelare.

Svenskarna spelade för 31 miljarder kronor förra året, en ökning med 5 % från året innan, varav staten tar in ca 5 miljarder kronor. Av detta går endast ca 2 miljoner kronor till forskning om spel och spelberoende. Ingen hjälp utgår till den enda stödförening, ”Kamratföreningen för Spelberoende”, som finns.

Problemet är att man ännu inte förstått att det handlar om en sjukdom, fullt jämförbar med alkoholism eller narkomani. Skillnaden är att spelmissbruk är lättare att dölja. Det finns idag bra behandlingsformer, men bara 10 platser för de 100 000 svenskar som är beroende. Spelandet handlar ofta om stora pengar. Ombud låter gärna den spelande få kredit på grund av den stora inkomsten från spel, de utgör ofta 90 % av handlarens omsättning. Många ungdomar som spelar drar också på sig stora skulder p.g.a. sitt spelande. En del tvingas sedan in i kriminalitet, och internationella forskarstudier visar att självmord är vanliga i denna grupp.

De nya svenskarna löper en stor risk att bli spelberoende visar en forskarstudie med 600 personer. Inträdesbiljetten till det svenska samhället kan vara en dröm om miljonerna, framhåller en forskare på Folkhälsoinstitutet.

Kasinospel är ett av de farligare spelen för spelberoende

Spelmarknadens utveckling med flera nya spel och snabba vinstmöjligheter kan också ligga bakom ett ökat spelmissbruk. Fyra kasinon får nu byggas i Sverige, och kasinospel är en form som lätt ger beroende. Kasinospel är en spelform som ökar i Europa, och det är utan tvekan ett av de farligare spelen för spelberoende.

Regeringen bör återkomma med ett förslag om hur man skall stävja problemet med det ökade spelberoendet i samhället samt hur ökade resurser skall ges till forskning och stödjande behandling.

Begränsa höga vinster

De sista årens utdelning av vinster på olika allmänna lotterier har tenderat att bli mycket höga. Att en vinst kan överstiga flera miljoner är inte moraliskt försvarbart. Om en högsta gräns för vinstsummor införs, skulle den del som överstiger denna gräns kunna tillfalla olika organisationer, fonder och hjälpinsatser till människor, som är utsatta för t.ex. naturkatastrofer eller för att lindra världssvälten.

På grund av att utdelningen från ett lotteri blir större än vad utdelningen av de högsta vinsterna blir kan dessa pengar komma t.ex. Barncancerfonden, Bris eller SOS-barnbyar till del.

Den högsta vinstsumma som får utdelas föreslås vara 3 miljoner kronor. Överskjutande pengar föreslås handhas och fördelas av en ideell organisation, såsom Röda korset.

Stockholm den 1 oktober 2001

Barbro Feltzing (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)