Spelförsäljning på kredit

Motion 2017/18:2807 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skuldsättningen i Sveriges hushåll har sedan mitten av 90-talet ökat mer än inkomsterna. Att hamna i en situation där man blir överskuldsatt innebär en enorm påfrestning både för den enskilde och för anhöriga och i slutändan för samhället i stort.

Socialdemokraterna och SSU driver tillsammans ett av Sveriges största spelbolag, Kombispel. Detta bolag har fått undantag från svensk lag för att kunna sälja lotter på kredit, det vill säga sälja till människor som kanske inte är förmögna att göra rätt för sig.

Det kan inte vara rimligt att ett politiskt parti är med och driver på överskuldsättningen i Sverige genom att sälja lotter på kredit och skicka faktura till dem som har svårt att betala för sig. I den spelutredning som pågår borde man omgående arbeta för att inga lotterier kan få ha försäljning på kredit. Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att man bör förändra lagen så att spelförsäljning inte sker på kredit.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)