Spelmarknaden

Motion 2001/02:Kr206 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om spelmarknaden.

Motivering

På senare tid har det allt mer uppmärksammats att det förhållande att Svenska Spel och Lotteriinspektionen huserar under samma departement kan skapa misstankar om en osund sammankoppling mellan företag och granskande myndighet. Det vore därför en fördel om man kan hänföra bolaget direkt under Näringsdepartementet, eftersom det är en näringsverksamhet, och att inspektionen kan ligga kvar under Finansdepartementet. Det gör också att andra aktörer på spelmarknaden kan känna att det blir mer lika villkor.

Lika villkor är för övrigt något som också i övrigt borde prägla spelmarknaden. I dag har vi i praktiken en monopolsituation där staten i form av Svenska Spel och ATG är helt dominerande. Privatisering sker på en rad andra områden och man kan fråga sig varför just spelbranschen ska vara undanhållen för fri företagsamhet. Man borde därför nu pröva frågan om det inte är dags att öka förutsättningarna för fler entreprenörer och att ordentligt pröva det som man förut trott, att just spelverksamheten sköts bäst av statliga aktörer. Med ett rigoröst kontrollsystem och med tydliga och klara spelregler bör det finnas förutsättningar för fler att komma in och konkurrera på denna marknad. Ökad konkurrens gynnar kunden och så borde det också fungera på detta område.

Stockholm den 21 september 2001

Sten Andersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)