Stärk psykiatrin – och det förebyggande arbetet

Motion 2015/16:2481 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2015/16:2481

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Stärk psykiatrin – och det förebyggande arbetet

1.    Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Moderata värderingar och utgångspunkter

4Alliansregeringens psykiatrireformer

4.1 En omfattande psykiatrisatsning – 6,3 miljarder kronor

4.2 En förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin

4.3 En strategi för ett förbättrat föräldrastöd

4.4 Ett förebyggande arbete gällande fysisk och psykisk ohälsa

4.5 Ett stärkt skydd för barn som far illa

4.6 En översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

4.7 En överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin

4.8 Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

5Sex samhällsutmaningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (9)