Stärk våra uppfinnares möjligheter

Motion 2012/13:N393 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för förbättrade förutsättningar för uppfinnare och därmed för uppfinningar.

Motivering

Genom de mycket omfattande satsningar som görs i budgeten på att stärka forskning och innovationer förbättras innovationsklimatet. Det är viktigt och mycket angeläget. Forskningen är en av grunderna för innovation och bidrar till att förbättra och utveckla nya produkter och tjänster, vilket bidrar till en högre produktivitet och mer hållbar tillväxt. Men som historien visar är det inte enbart genom starka och eminenta forskningsmiljöer som vi utvecklar nya produkter och tjänster. Många är de uppfinningar som sett dagens ljus i helt andra miljöer. Människor kan utifrån helt andra grunder hitta lösningar som blir banbrytande för framtidens företagande och tillväxt.

Mot den bakgrunden är det väsentligt att parat med den satsning som nu görs på att stärka vår internationella konkurrenskraft som forskarnation även satsa på att förbättra möjligheterna för uppfinnarna i Sverige. Många är de som klurar i det lilla men inte har resurser att pröva om idéerna verkligen håller. Många är de som vittnar om att dagens strukturer inte förmår se eller ge förutsättningar för enskilda uppfinnare. Många är de som också räds företagsspionage av olika slag och därför inte vågar presentera sina idéer i ett tidigt skede, långt innan idén nått så långt att man kunnat söka ett patent.

För att stärka förutsättningarna för de många uppfinnarna är det viktigt att inte bara satsa på olika innovationskontor utan också söka främja förutsättningar för att testa och utveckla uppfinningar. Det skulle kunna handla om att utveckla någon typ av uppfinnarinkubator där uppfinnarna på ett tidigt stadium ges möjlighet att under säkra former få testa och få råd kring utveckling av idén. Stödet till de mer småskaliga uppfinnarna skulle signalera en tydlig uppmuntran att våga pröva nya idéer och med säkerhet bana väg för ny kommersialisering av produkter och tjänster och därmed bidra till hållbar tillväxt med nya jobb. Det ska inte behövas särskilda uppfinnar-idol-tävlingar för att främja uppfinnare i Sverige.

Stockholm den 27 september 2012

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)