Stärkande av Samhall

Motion 2011/12:A263 av Johan Pehrson (FP)

av Johan Pehrson (FP)
FP1209

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Samhall.

Motivering

En viktig del av arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning är det statligt ägda Samhall där Arbetsförmedlingen kan ge människor en chans som har arbetsförmåga men på grund av funktionsnedsättning och arbetsmarknadens struktur inte fått en anställning.

Samhall kan många gånger vara den möjlighet som behövs för att man sedan ska kunna ta steget ut på den övriga arbetsmarknaden. Men för att Samhall ska vara till så stor hjälp som möjligt är det viktigt att det finns en genomströmning i företaget. Även yngre personer som har funktionsnedsättning ska få chansen och personer som har möjlighet att ta jobb på andra ställen måste ha drivkraft att lämna Samhall.

Det har gjorts åtgärder för att öka genomströmningen inom Samhall. Målet om hur många anställda som ska gå vidare till annan anställning per år höjs nu från fem till sex procent. Men mer behöver göras för att Samhall ska kunna hjälpa fler in på arbetsmarknaden.

För varje person som finns kvar i Samhall som har möjlighet till annat arbete, finns en person som inte får den chans till en fot in på arbetsmarknaden som behövs. Det finns därför anledning att förändra möjligheterna vid anställningsavtalen på Samhall efter mer individuell bedömning. Samhall bör få möjlighet till visstidsanställningar för nyrekryterade för att öka genomströmningen. En avstämning med Arbetsförmedlingen bör ske efter visstidsanställningens slut för att avgöra om vidare anställning är nödvändig. För många är bara en begränsad period hos Samhall det som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför är det inte nödvändigt att alla har det omfattande anställningsskyddet som idag finns.

Ett uppdrag bör också ges till Samhall att ta ett särskilt ansvar för personer 30 år med funktionsnedsättning. Idag utgör personer under 30 år bara fyra procent av alla anställda med funktionsnedsättning på Samhall. Det är viktigt att unga personer så snart som möjligt möjlighet att pröva på ett arbete. Idag är ofta Samhall ett sista alternativ när Arbetsförmedlingen provat allt annat, vilket gör att många är något äldre när anställning på Samhall blir aktuellt. Det är bra för både självförtroendet och privatekonomin om unga i tidigare skede kan få möjligheten att arbeta inom Samhall för att eventuellt sedan gå vidare till ett annat arbete.

Stockholm den 30 september 2011

Johan Pehrson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (1)