Stärkt järnväg och kollektivtrafik för en fossilfri transportsektor

Motion 2019/20:1623 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:1623

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Stärkt järnväg och kollektivtrafik för en fossilfri transportsektor

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3En fossilfri transportsektor kräver konkurrenskraftig järnväg och kollektivtrafik

3.1Staten måste öka anslagen för hållbara resor och transporter

3.2Inför avståndsbaserad vägslitageskatt för tung trafik

3.3Ändra avkastningskrav och ägardirektiv till SJ

3.4Stärk järnvägsstationernas nytta för resenärerna

3.5Höjda banavgifter begränsar järnvägens klimatnytta

3.6Inför moratorium för nya investeringar i signalsystemet ERTMS

3.7Staten bör ta ett helhetsansvar för införande av ombordutrustning för ERTMS

3.8Stärk miljökompenserande system

3.9Kombidirektivet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (14)