Stärkt skydd mot bluffakturor

Motion 2011/12:C326 av Karin Granbom Ellison (FP)

av Karin Granbom Ellison (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna att skärpa lagstiftningen för att bekämpa bluffakturor.

Motivering

Problemet med att oseriösa aktörer försöker lura företagare genom att skicka ut så kallade bluffakturor är växande. Blufföretagen ökar och antalet fakturor som skickas ut stiger. Enligt statistik från Brottsförebyggade rådet uppgick antalet brott under 2005 till 3 390. Förra året, år 2010, var antalet anmälningar om bluffakturor 13 130. Under första halvåret i år var anmälningarna uppe i 7 318 för bedrägerier med bluffakturor – ungefär tio procent fler än förra året. Ökningen kan bero på att fler känner till problemet, vet hur man ska hantera det och inte längre skäms för att ha drabbats.

Det stora antalet bluffakturor upptar mycket dyrbar tid för Sveriges småföretagare – vilka är de som oftast blir drabbade. Vi ser dock att även ideella föreningar, som också är juridiska personer, drabbas. Bedragare försöker dra nytta av ordförandebyten och av personal som är skild från beslutsfattandet i styrelser. Kostnaderna för utbetalningar och ökade administrativa kostnader med anledning av bluffakturor uppgår till miljardbelopp. Svensk Handels tf säkerhetschef Magnus Kroon uppger att svenska företagare varje år betalar cirka 1,2 miljarder kronor till bedragarna.

Att problemet med växande fakturabedrägerier kan fortgå år efter år med metoder som blir alltmer hänsynslösa beror på att lagen skyddar småföretagare och ideella organisationer sämre än privatpersoner. Detta trots att många småföretagare och representanter för ideella organisationer ofta inte är bättre rustade att värja sig mot blufferbjudanden än en privatperson.

Regeringen bör se över möjligheterna att skärpa lagstiftningen och stärka kampen mot dessa bedrägerier. Det kan t.ex. handla om att enmansföretagare, eventuellt med några få anställda, och mindre ideella organisationer får skydd liknande det som finns för konsumenter. Dessa skulle då exempelvis kunna få ångerrätt och samma regler för betalningsanmärkningar som privatpersoner. Den olyckliga utvecklingen med ökande fakturabedrägerier måste hejdas genom nya grepp.

Stockholm den 3 oktober 2011

Karin Granbom Ellison (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)