Statlig satsning på infrastruktur för elbilar

Motion 2012/13:T499 av Erik Almqvist (SD)

av Erik Almqvist (SD)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar.

Motivering

Förbränningsmotorer dominerar idag totalt inom bilindustrin. Detta är fallet trots att en förbränningsmotor tär mycket på miljön sett såväl till drivmedelsproduktionen som till motorns utsläpp. Dessutom är förbränningsmotorns verkningsgrad betydligt lägre än elmotorns.

Staten bör öka incitamenten för att köra elbil. Skattereduktioner gör sin del, men även själva bilarna bör göras mer tillgängliga. I Paris har ett autolibsystem genomförts med hyrbilar drivna av el, som kan hämtas på en plats och lämnas på en annan. Autolib har i dag närmare tvåtusen bilar som hyrs ut, i Sverige finns det endast ett fåtal. Idén är intressant då bilarna i en större tätort kan göras lättillgängliga samtidigt som de flesta resor är korta, men miljöovänliga för den som kör i stadsmiljö med förbränningsmotor.

Elbilspooler kan på sikt komma att betraktas mer som grundläggande transportinfrastruktur än privat transportverksamhet. Regeringen bör därför se över möjligheterna att skapa incitament för projekt liknande det franska, förslagsvis i något av Sveriges storstadsområden. För att verkligen göra alternativet tillgängligt bör modern teknik såsom programvara för smartphones tas fram så att brukaren snabbt och enkelt kan se om det finns en ledig bil i ett specifikt område, samt boka denna.

Stockholm den 21 september 2012

Erik Almqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)