Statsflygplanen

Motion 2004/05:K207 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens rätt att använda statsflygplanen.

Motivering

Politikerförakt kan frodas på olika sätt. Den socialdemokratiska regeringen bidrar aktivt till att öka politikerföraktet genom att på "underliga sätt" använda statsflygplanen.

Först var det statsråden Jan O Karlsson och Thomas Bodström som - för att kunna ta en dag extra ledigt med sol och bad - lät planet stå och vänta i Grekland.

Kostnad för skattebetalarna: 125 000 kronor.

Sedan var det finansminister Bosse Ringholms fotbollsintresse som tog överhand i Portugal och Ringholm lät ett statsflygplan hämta honom i Portugal för att han skulle hinna hem - och som socialdemokrat - deltaga i ett LO-evenemang. Kostnad för skattebetalarna: 80 000 kronor.

Senast - kanske inte sist - var det regeringen som använde planet för att hämta hem den s.k. Guantanamo-fången. Enligt mitt sätt ett mycket tveksamt sätt att använda ett statsflygplan.

Kostnad för skattebetalarna: 550 000 kronor.

Att använda statsflygplanen på detta sätt ökar politikerföraktet, och det ger onödiga utgifter - för skattebetalarna.

Om man har som målsättning att också "möta folket" på gator och torg är det svårt, för att inte säga omöjligt, att förklara för folk resor av det slag jag här tagit upp. Eller vad svarar man den person som undrar:

  • Det där har ni råd med, men mamma som är på ett servicehus får inte längre lingondricka till maten för att det blev för dyrt, nu får hon bara vatten .

Det är då man skulle vilja ha Bodström, Karlsson eller Ringholm med sig - med sig ut i den s.k. "verkligheten", långt ifrån statsflygplan och möjligheter till annat - på skattebetalarnas bekostnad.

Stockholm den 14 september 2004

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)