Stillhetsrum i riksdagen till minne av Dag Hammarskjöld

Motion 2009/10:K339 av Anne Marie Brodén (m)

av Anne Marie Brodén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett rum för stillhet.

Motivering

Jag föreslår att vi följer i Dag Hammarskjölds fotspår genom att skapa ett rum för stillhet i Sveriges riksdag.

Dag Hammarskjöld levde i världspolitikens sjudande centrum där nationers öden formas. För honom var stillheten och tystnaden en nödvändig motvikt till den intensiva verksamheten och förutsättningen för att fatta kloka fredliga beslut. I dag har man även genom forskning gett honom rätt.

Stunder av stillhet har mycket positiva resultat såsom minskad sjukfrånvaro och ökat självförtroendet samt ökad förmåga till koncentration.

När Dag Hammarskjöld invigde meditationsrummet i FN förklarade han: Inom oss alla finns en kärna av stillhet omgiven av tystnad. Här i denna byggnad, där så många arbetar och debatterar för fred, behövs ett rum, som är avskilt för tystnad i yttre mening och stillhet i inre mening. Här finns inga andra symboler inget som distraherar eller stör stillheten i vårt inre. Enligt ett urgammalt ordspråk karaktäriseras ett kärl av sitt tomrum och inte av sina väggar. Det ankommer på var och en av oss, som besöker detta rum, att fylla tomrummet med det som vi själva finner i vår kärna av stillhet.

Stockholm den 30 september 2009

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)