Stimulanspaket mot jobbkrisen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2008/09:Fi7 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:Fi7

av Mona Sahlin m.fl. (s)

Stimulanspaket mot jobbkrisen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

s33020

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden för 2008 enligt specifikation i tabell 1.2.

Riksdagen anvisar ändrad fördelning av utgifter för 2008 enligt specifikation i tabell 1.3.

Riksdagen beslutar om ändrad beräkning av statsbudgetens inkomster för 2008 enligt specifikation i tabell 1.4.

Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden för 2009 enligt specifikation i tabell 1.5.

Riksdagen anvisar ändrad fördelning av utgifter för 2009 enligt specifikation i tabell 1.6.

Riksdagen beslutar om ändrad beräkning av statsbudgetens inkomster
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Händelse Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-11-14 Bordläggning: 2008-11-14 Hänvisning: 2008-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)