Stimulera bostäder för äldre

Motion 2013/14:C325 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande av bostäder för äldre.

Motivering

Bostadsmarknaden har idag stora utmaningar framför sig. På flera ställen, som i storstäderna, råder det akut bostadsbrist och på andra ställen, som i vissa småkommuner, finns det lägenheter som behöver rivas. En av de grupper som har svårast att hitta en lämplig bostad är äldre medborgare.

Antalet hyresrätter har minskat radikalt de senaste åren och nybyggnationen är minimal. Hyresrätter görs om till bostadsrätter, och det är idag mer attraktivt att bygga just bostadsrätter. Här har staten ett ansvar att påverka. Vi kan inte lita på att marknaden ska klara av att leverera bra och billiga bostäder.

Det finns flera möjligheter att stimulera bostadsmarknaden på ett positivt sätt. Ett exempel är att ge stimulanser för byggnation av trygghetsboenden för äldre, som är ett mellansteg i att bo helt själv till att bo på särskilt boende. Genom trygghetsboenden tillses både service och trygghet. När äldre flyttar till den här typen av boende frigörs lägenheter för andra, vilket skapar en mer rörlig bostadsmarknad.

Hyresrätter är idag förhållandevis dyrt leverne om man vill ha en nyrenoverad bostad. Det finns många fastigheter som idag har ett stort behov av renoveringar men besluten dröjer då det kostar för mycket. ROT-avdraget är ett ypperligt medel för att ge fastighetsägare möjlighet att rusta upp sina flerfamiljshus och göra dem mer energieffektiva. Samtidigt som de skapar attraktiva, nyrenoverade, lägenheter bör de ges möjlighet att klimatanpassa huset. Det sistnämnda är även något EU:s strukturfonder kan vara med och delfinansiera.

Beskattningen av de olika upplåtelseformerna är en annan metod att påverka byggandet. Stimulanser är en annan. Det finns många möjligheter att få igång nybyggnation av bostäder. Genom att prioritera bostäder för äldre gynnar man även andra grupper. När de flyttar från villan till trygghetsboendet kan andra överta deras lägenhet. På så sätt skapas en rörlighet på bostadsmarknaden och fler får möjlighet att kanske flytta till sin drömbostad.

Kommunerna har också ett stort ansvar för bostadsmarknaden. Handläggningstiden på detaljplaner måste minskas och det måste sättas tidsramar för hur lång tid det får ta innan beslut om en plan antas.

För att vi ska klara bostadssituationen i Sverige så måste omflyttningen öka. Det behövs också mer kunskap kring flyttbeteende och vilka incitament som är viktigast för att förmå människor att byta bostad så att den nya bostaden passar deras behov. Det finns också många bra projekt runt om i landet som kan studeras närmare.

Stockholm den 20 september 2013

Johan Löfstrand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Billy Gustafsson (S)

Johan Andersson (S)

Louise Malmström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)