Stockholm - stad och region i världen

Motion 2004/05:N409 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Sammanfattning

För att Stockholmsregionen ska fungera som Sveriges tillväxtmotor, och därmed skapa jobb och tillväxt i hela landet, krävs en förändring av den nationella politiken. Folkpartiet vill ha en modern storstadspolitik som präglas av ökad företagsamhet, tätare internationella kontakter och öppenhet för människor, investeringar, idéer och kulturella impulser.

Satsa på Stockholms potential som internationell turistmagnet och ta till vara Alfred Nobels världsrykte, till exempel genom ett nytt Alfred Nobel-centrum och ett eventuellt namnbyte på Arlanda flygplats till Alfred Nobel Airport.

Stärk rättstryggheten och öka arbetet mot vardagsbrotten. Den utbyggnad av polisväsendet som Folkpartiet förespråkar motsvarar 1 000 fler poliser i Stockholmsregionen. Det krävs också fler
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (35)