Stockholm – stad och region i världen

Motion 2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Sammanfattning

För att Stockholmsregionen ska fungera som Sveriges tillväxtmotor krävs en förändring av den nationella politiken. Folkpartiet vill ha en modern storstadspolitik som präglas av ökad företagsamhet, tätare internationella kontakter och öppenhet för människor, investeringar, idéer och kulturella impulser. Stockholmsregionens tillväxt är viktig för hela landets tillväxt.

Stärk rättstryggheten och öka arbetet mot vardagsbrotten. Den utbyggnad av polisväsendet som Folkpartiet förespråkar motsvarar 1 000 fler poliser i Stockholmsregionen. Det krävs också fler civilanställda för att snabbt frigöra poliser från administration till brottsbekämpning. Satsa på tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet.

Börja lösa upp propparna i trafiksystemet. Fungerande kommunikationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (59)