Stockholmsregionen och Sveriges utveckling

Motion 2005/06:N438 av Mats Odell m.fl. (kd)

av Mats Odell m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Stockholm en internationell stad 3

4 En storstadspolitik för Stockholm 4

5 Ett dynamiskt näringsliv 6

6 Rättvis skatteutjämning 7

7 Utbildning i Stockholm 8

8 Fler bostäder 8

9 Fungerande infrastruktur 9

10 Kollektivtrafiken 10

11 Vägar 11

12 Trängselskatt 11

13 Flyget 12

14 En region för alla 12

15 Integration 13

16 Ett tryggt och säkert Stockholm 13

17 Regionalt självstyre 14

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en storstadspolitik och en satsning på att utveckla Stockholmsregionen som en motor för hela Sveriges utveckling.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (15)