Stockholmsregionen

Motion 2005/06:N302 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skattesänkningar.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utlokaliseringen av statliga jobb från Stockholmsregionen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Stockholm. 2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försök med RUT-avdrag i Stockholmsregionen.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förändringar i utjämningssystemet.3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)