Stöd för unga företagare

Motion 2011/12:A340 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd för unga egenföretagare.

Motivering

Det råder en hög ungdomsarbetslöshet i Sverige. I det svenska samhället finns goda möjligheter att vända dessa negativa siffror. Redan i gymnasiet får många elever chansen att prova på att starta, driva och utveckla företag genom Ung Företagsamhet, som är ett utmärkt exempel på hur unga ges möjligheten att se eget företagande som ett alternativ i framtiden. Affärsidén föds ofta redan under gymnasietiden och utvecklas i det egna företaget. Siffror visar att 25 procent av dem som börjar sitt entreprenörskap via Ung Företagsamhet blir egna företagare senare i livet.

Den som är arbetslös, eller riskerar att bli det, kan få ekonomiskt stöd vid start av näringsverksamhet från den dag man fyller 25 år. För funktionshindrade, de som uppfyller kraven i villkoren för att delta i arbetslivsintroduktionen samt de som är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar gäller 20-årsgräns.

I Sverige blir vi myndiga och får rösträtt vid 18 års ålder. Då har man också rätt att starta ett företag. Därför bör man också redan då ha möjlighet till ett starta-eget-bidrag och till den rådgivning som finns för nya företagare.

De mentorprogram som drevs under förra mandatperioden har fungerat väl. Programmet skulle kunna utvecklas ytterligare genom att skapa ett mentorprogram riktat till unga människor och då med företrädesvis unga rådgivare – unga företagare som kan fungera som goda förebilder för fler. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 5 oktober 2011

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)