Stöd förföljda kristna

Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD)

av Alexander Christiansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja förföljda kristna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den katolska organisationen Aid to the Church in Need kom i början av 2018 ut med en rapport (Persecuted and Forgotten) om kristnas utsatthet i världen. Studien omfattar tretton länder – Kina, Egypten, Eritrea, Indien, Iran, Irak, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Saudiarabien, Sudan, Syrien och Turkiet. Studien beskriver en allt mer förvärrad situation för dagens kristna under de sista två åren. De kristna håller på att helt utplånas i delar av världen.

Som exempel hade det inte funnits några kristna kvar i Syrien och Irak om inte militären satt stopp för islamister i dessa områden. Det är ofta små minoriteter som får betala ett högt pris för sin tro. Rapporten beskriver ingående hur hundratusentals kristna behandlas genom lemlästning, grova våldtäkter, sönderslagna hem/ kyrkor, mord och misshandel.

I Kina och Nordkorea är det den kommunistiska enpartistaten som står för förföljelsen av religiösa minoriteter vilket är ett brott mot våra mänskliga rättigheter.

I Indien är det hindunationalister som riktar sitt våld mot religiösa minoriteter genom tillslag mot kyrkor och hårdare lagstiftning.

I Mellanöstern och Nordafrika är det islamister som utsätter oliktänkande för fruktansvärda förhållanden.

Beräkningar från World Christian Database visar att ca 105000 människor dödas årligen för att de är kristna. Det är cirka en människa var 5:e minut.
För några år sedan uppmärksammade Peter Paulsson generaldirektören för organisationen Open Doors – de kristnas situation, och förföljelsen blir enligt dem allt grövre. Situationen är ohållbar.

Sverige är ett föregångsland beträffande våra insatser mot fattigdom och förföljelse och för minoriteters rättigheter.

Därför menar jag att vår regering bör anstränga sig i frågan och visa de utsatta kristna sitt stöd genom att lyfta världssamfundets uppmärksamhet på situationen.

Alexander Christiansson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)