Stöd till barn i rättsärenden

Motion 2005/06:Ju418 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till barn i rättsärenden.

Motivering

Barns behov av stöd och hjälp vid en rättegång är annorlunda än den vuxnes behov. Det finns dock inte något krav på att den som företräder ett barn ska ha någon speciell kompetens eller erfarenhet av att företräda barn. De barn som berörs av polisutredningar eller familjerättsliga utredningar behöver ett kompetent stöd under hela processen. Också hos dem som tjänstgör i domstolar behövs en ökad barnkompetens. Lagen bör ändras så att behovet av sådan kompetens slås fast.

Stockholm den 30 september 2005

Carina Hägg (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)