Stöd till Internetanvändare

Motion 2008/09:Kr345 av Christopher Ödmann (mp)

av Christopher Ödmann (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda på vilket sätt Internet kan bli tryggare genom att Internetanvändare ska kunna erbjudas stöd i form av t.ex. jourhavande psykolog.

Motivering

Unga flickor som tar livet av sig för att nakenbilder på dem lagts ut på nätet, självmordssajter som leder till självmord och våld på nätet som triggar unga män till att begå grovt våld i verkligheten – det är bara några av de händelser vi kunnat ta del av på senare tid.

Internet är fantastiskt men inte bara positivt. Det är en viktig insikt. Att hantera den mörkare sidan av Internet är en grannlaga men viktig uppgift för samhället. Det går inte längre att nonchalera att inte alla människor är psykiskt starka och att alltför många skadas psykiskt och fysiskt av olika sajter och de stora möjligheter som Internet ger att kränka människor.

Eftersom inte alla människor som använder sig av Internet har nerver av stål så borde det finnas någon form av psykologisk jourverksamhet på nätet för att erbjuda människor som mår dåligt eller som mår dåligt av det de ser och tar del av på nätet.

Därför bör regeringen utreda på vilket sätt Internet kan bli tryggare genom att Internetanvändare ska kunna erbjudas stöd i form av t.ex. jourhavande psykolog.

Stockholm den 6 oktober 2008

Christopher Ödmann (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)