Stöd till Stockholms Spårvägsmäns Musikkår

Motion 1998/99:Kr237 av Christina Axelsson och Carina Moberg (s)

av Christina Axelsson och Carina Moberg (s)
Stockholms Spårvägsmäns Musikkår (SSM) är en aktiv och
högkvalitativ blåsorkester med en rik repertoar och med en
stor omsorg om regionens musikliv och har en stark
ambition att verka nationellt. SSM grundandes 1906  och har
de senaste 10 åren arbetat målmedvetet för att uppnå en
position som en viktig institution för svenskt musikliv.
Stockholms läns landsting / AB SL är idag orkesterns huvudman. Huvud-
mannen bidrar med 8 miljoner kronor per år. Orkestern kommer 1998 att
genomföra 250 spelningar för en publik på ca 100.000. Där ingår seriösa
konserter, underhållning, ceremonimusik och högvakt, skol- och barnkonser-
ter med mera.
Orkestern har idag sin bas på Kungliga Myntet och bedriver där en rik
verksamhet i form av olika serier såsom familje-, jazz- och lunchkonserter.
SSM är unik i  Sverige genom att vara den enda professionella blås-
orkestern i sin region samt den enda fullstora symfoniska blåsorkestern i
landet. Orkestern kommer under 1999 att arbeta mer nationellt. Bland annat
planeras en turné med operan Maskeradbalen till Dalhalla och Ronneby.
Den uppskattade festivalen i Hagaparken kommer man också att fortsätta
med, ett evenemang som bygger på folklig bredd och där det bjuds på fri
entré.
Blåsmusiken är starkt förankrad med rötter från en bred folkrörelse som
växte fram under 1800-talet. SSM utvecklar detta samarbete genom
kommande sommarkurser och samarbete med amatörer och ungdomar.
SSM är den enda professionella blåsorkestern i Sverige som inte erhåller
statsbidrag. Detta trots att orkestern verkar i  en region som har en presumtiv
publik på 20 % av Sveriges befolkning.
Musikerna i orkestern har en sysselsättningsgrad på 60 %. Det är ett stort
problem för orkestern att de inte kan erbjuda heltidstjänster.
För att kunna arbeta vidare med musiken behöver orkestern ytterligare
resurser. SSM bör därför inlemmas i den grupp av regionala orkestrar som är
berättigade till statligt stöd.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att bevilja statligt stöd också till Stockholms Spårvägsmäns
Musikkår.

Stockholm den 24 oktober 1998
Christina Axelsson (s)

Carina Moberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)