Stödtelefon mot våldsbejakande extremism och samverkan med muslimska församlingar

Motion 2016/17:648 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra stödlinjen mot extremism mer tillgänglig och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samverkan med muslimska församlingar i arbetet mot våldsbejakande extremism och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen presenterade hösten 2015 en strategi mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Det är fortsatt en stor utmaning att personer reser till konfliktområdena i Syrien och Iran för att strida för terrororganisationen Islamiska staten. Arbetet med att förhindra detta måste intensifieras men också arbetet för att stoppa rekryteringen och radikaliseringen. Ett projekt har varit regeringens uppdrag till Röda Korset. Det är uppenbart att det finns stora brister i verksamheten och riksdagen bör tillkännage till regeringen som sin mening att vidta åtgärder för att förbättra men också utöka tillgängligheten genom den s.k. stödtelefonen mot extremism. Liberalerna höll under våren 2016 ett seminarium i riksdagen tillsammans med Frankrikes ambassad där franska erfarenheter presenterades. Det vore en styrka för Sverige att fortsätta studera det franska arbetet bl.a. med motsvarande telefonlinjer som syftar till att motverka att unga och unga vuxna i synnerhet radikaliseras genom sociala medier eller vid direkta möten med rekryterare och extremister. Stödtelefonen är ett av flera viktiga instrument och därför måste anhöriga men också exempelvis de muslimska församlingarna involveras i större utsträckning för att få med dem i arbetet mot våldsbejakande extremism. Det är uppenbart att dagens upplägg, struktur och öppettider brister och att flera moskéer och berörda organisationer inte upplever att de kan vända sig till Röda Korsets stödtelefon.

Roger Haddad (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)