Stöldfärgade sedlar

Motion 2000/01:Fi901 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i berörda
lagar så att stöldfärgade sedlar betraktas som falska i enlighet med vad
som anförs i motionen.
Motivet till mitt förslag
För att avskräcka rånare används ofta färgampuller för att göra rånarbytet
oanvändbart. Det visar sig dock att infärgade pengar går att använda. Till
skillnad från förfalskade sedlar ersätts färgade sedlar enligt Riksbanken
på följande sätt.
Om det framgår att sedlar och sedelrester som är färgade eller
söndertrasade på sådant sätt att de kan antas ha varit utsatta för tillgrepp
eller
försök till tillgrepp, ersättes de först sedan det fastställts att inlämnaren är
eller företräder rätt ägare.
För att det ska bli hundraprocentigt meningsfullt att använda färgampuller,
som ett säkerhetssystem, krävs att sedlarna betraktas som falska. Annars finns
risken att de "tvättas" genom att olika brottsliga och svåridentifierbara led
ser
till att pengarna trots allt prånglas ut på marknaden.

Stockholm den 26 september 2000
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)