Stopp för den globala vapenspridningen

Motion 2005/06:U386 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Vapen i världen 5

3.1 Inledning 5

3.2 Genusaspekter 6

3.3 Konfliktförebyggande arbete 7

3.4 Legitim våldsutövning 8

3.5 Krig som utvecklingshinder 8

3.6 Svensk vapenexport 9

4 Vapenslag 11

4.1 Minor och klusterbomber 11

4.2 Utbränt uran – Depleted Uranium (DU) 12

4.3 Kärnvapen 13

4.4 Lätta vapen – Small Arms and Light Weapons (SALW) 14

5 Privata militära företag 14

6 Terrorism 15

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om spridning av kunskap om FN:s resolution 1325 om bl.a. kvinnors medverkan i fredsuppbyggnad.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)