Stoppa bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD)

av Alexander Christiansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa allt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under år 2017 uppskattades det svenska biståndet till Palestina uppgå till ca 300 miljoner kronor. Det samlade biståndet från Sverige mellan år 2015 och 2019 uppskattas uppgå till ca 1,5 miljarder kronor.

Palestina har under en längre tid anklagats för att använda sin budget för stöd till terrorister och deras familjer vilket är förkastligt.

Att Sverige direkt eller indirekt finansierar terrororganisationer som uppmuntrar till våld är under all kritik. En rad organisationer och länder har varit skeptiska till stödet av organisationer och projekt som uppviglar till våld, hatpropaganda och terrorism. Även om det humanitära behovet på plats fortsatt är stort skall biståndspengar som är öronmärkta för humanitära insatser inte användas till antidemokratiska organisationer.

Det vore förödande om svenskt bistånd går till att underblåsa terrorism.

Att den svenska regeringen varit varse problematiken och trots vetskapen om detta valt att inte ställa hårdare krav på biståndsmottagaren lämnar frågetecken.

Som ett led i utvecklingen har nu USA med en enig kongress valt att stoppa en stor del av sitt bistånd till UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).

Jag menar att Sverige skall ha en mer strikt uppföljning och en tydlig kravspecifikation för våra bistånd till Palestina. Samt att vi skall följa USA:s exempel till dess att de palestinska myndigheterna kan visa på ett avståndstagande från terrorism och antidemokratiska metoder.

Genom att stoppa allt ekonomiskt bistånd till den palestinska myndigheten och samtidigt tydliggöra orsaken därtill för myndigheten sänder vi istället en signal om att terrorism inte är en framkomlig väg till fred i den mycket komplicerade konflikten.

Alexander Christiansson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)