Stormkatastrofen i södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2004/05:MJ6 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 25

2 Inledning 26

3 Förslag till riksdagsbeslut 26

4 Låt Skogsstyrelsen genomföra skoglig haveriutredning 27

5 Få ut virket ur skogen 28

5.1 Använd militär överskottskapacitet 28

5.2 Ge dispenser för virkestransporter 29

5.3 Effektivitet i virkestransporterna på järnväg och till sjöss 29

6 Hoppa över onödigt paragrafrytteri 29

7 Extra arbetskraft 30

8 Se den enskilde skogsägarens perspektiv 31

8.1 Regeländringar för skogskonto/skogsskadekonto 31

8.1.1 Större andel bör kunna avsättas till skogskontot 31

8.1.2 Utöka tidsgränsen för skogsskadekontot 31

8.1.3 Generösare beloppsgränser för skogsskadekonto 32

8.1.4 Ingen skatt på skogsskadekontot 32

8.2 Statligt ”skördeskadeskydd” för skogsägare 32

8.3 Inför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Händelse Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-01-25 Bordläggning: 2005-01-26 Hänvisning: 2005-01-27
Yrkanden (25)