Straffet för rattfylleri med personskada som följd

Motion 2001/02:Ju241 av Björn Leivik (m)

av Björn Leivik (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strängare straff för rattfylleri med personskada som följd.

Motivering

Dagligen kan man läsa om tragiska olyckor förorsakade av onyktra förare. Förtvivlade föräldrar och anhöriga vittnar om traumatiska upplevelser i samband både med olycksbeskedet och den påföljande rättegången. Samstämmiga uppgifter beskriver gärningsmännen som unga, omedvetna och ångerfulla. Liksom omgivningens förvåning över den svenska rättvisans mjuka inställning till straffpåföljd vid alkoholrelaterade trafikolyckor.

Statistiken visar att framför allt unga män inte ser det som ett allvarligt brott att konsumera alkohol i samband med bilkörning. Polisens minskade resurser och därmed också sämre möjligheter att genomföra kontroller och trafikövervakning bidrar till fler lagöverträdare. Men domstolarnas minst sagt generösa inställning ger den viktigaste signalen: detta är inget allvarligt brott.

Stockholm den 27 september 2001

Björn Leivik (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)