med anledning av skr. 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2010/11:U12 av Hans Linde m.fl. (V)

av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2010/11:U12

av Hans Linde m.fl. (V)

med anledning av skr. 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

v020

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Kraftigt ökad svensk krigsmaterielexport 3

4.1 Den globala ökningen av militära utgifter 4

5 Regelverk med kryphål 5

5.1 Framtidens regelverk 6

6 Riktlinjer för krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel 7

7 PGU – Politik för global utveckling 8

8 Exportkrediter för krigsmaterielexport 8

9 Import och uthyrning av krigsmateriel 9

10 Krigsmaterielsamarbetet inom EU 10

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-04-07 Bordläggning: 2011-04-08 Hänvisning: 2011-04-12
Yrkanden (11)