med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2013/14:U21 av Hans Linde m.fl. (V)

av Hans Linde m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:U21

av Hans Linde m.fl. (V)

med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

V043

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 1

3 Inledning 3

4 Kraftigt ökad svensk krigsmaterielexport 3

5 Den globala ökningen av militära utgifter 4

6 Regelverk med kryphål 4

7 En reformering som kom av sig 5

8 Framtidens regelverk 5

9 Riktlinjer för krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel 6

10 Politik för global utveckling (PGU) 7

11 Import och uthyrning av krigsmateriel 7

12 Handel med tjänster 8

13 Öppna upp Exportkontrollrådet 8

14 Exportkrediter för krigsmaterielexport 9

15 Krigsmaterielsamarbetet inom EU 10

16 Militärt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-03-28 Bordläggning: 2014-04-08 Hänvisning: 2014-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)