Stridspilot med laseropererade ögon

Motion 2008/09:Fö210 av Malin Löfsjögård (m)

av Malin Löfsjögård (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheterna för personer med laseropererade ögon att kunna söka till Försvarsmaktens stridspilotutbildning.

Motivering

För att bli stridspilot i Sverige ställs en rad olika krav, bl.a. fysiska krav såsom synskärpa. För synskärpa är kravet lägst 1,0 på vardera ögat utan korrektion och med normalt färgseende. Försvarsmakten accepterar idag inte sökanden som gjort någon synförbättrande ögonoperation. Motiveringen till detta är risken för komplikationer med s.k. refraktiv kirurgi bl.a. avseende bländningsbenägenhet och försämrat mörkerseende. Försvarsmakten hänvisar också till att det är små antagningskullar och därför inte finns behov av att ändra reglerna.

Försvarsmaktens uttalande angående riskerna för komplikationer är över tio år gammalt och baserat på den tidens teknik.

Utveckling inom området laserbehandling för korrektion av synfel pågår ständigt och de metoder som idag används ger betydligt färre komplikationer än äldre metoder. Förr var det t.ex. ganska vanligt med bländningsbenägenhet efter operation. Den vanligaste komplikationen idag är att man kan få nedsatt mörkerseende. Men långt ifrån alla får det och idag är möjligheterna stora att man efter genomförd operation har en synskärpa som helt och hållet motsvarar en icke-opererad person med full synskärpa.

I USA tillåts personer som genomgått laseroperation i vissa fall att söka till utbildning som stridspilot. Om det är tillåtet att söka beror på vilken operationsteknik som använts och de sökande följs upp under utbildningen.

Även om antagningskullarna är små bör Försvarsmakten inte vid själva söktillfället utesluta personer med laseropererade ögon. Målet måste vara att de bästa kandidaterna utses. Det finns idag inga garantier för att personer med god synskärpa utan korrektion har ett bra mörkerseende, eller att mörkerseendet eller andra faktorer inte ändras över tid.

Försvarsmakten bör därför se över möjligheterna att tillåta även personer med laseropererade ögon att få söka till stridspilotutbildningen.

Stockholm den 24 september 2008

Malin Löfsjögård (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-29
Yrkanden (1)