Strömmingsbeståndet i Stockholms skärgård

Motion 2000/01:MJ406 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en undersökning av strömmingsbeståndet i
Stockholms skärgård.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av grundforskning av vattenkvaliteten i Stockholms
skärgård.
Motiv till mina förslag
För drygt ett år sedan lovade jordbruksministern i ett frågesvar att en
undersökning av strömmingsbeståndet längs ostkusten från Blekinge
t.o.m. Stockholms skärgård skulle göras under oktober 1999.
Undersökningen har vad jag vet dock endast avsett området från
Västervik till Hanöbukten.
Det är dags att grundligt reda ut varför strömmingsbeståndet minskar i
Stockholms skärgård. I denna skärgård är betingelserna speciella och de
undersökningar som görs måste göras just i Stockholms skärgård. Det behövs
dessutom en grundforskning om vattenkvaliteten i skärgården eftersom
vattnen där är grundare än på andra ställen.

Stockholm den 2 oktober 2000
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (3)