Studentbostadsbyggandet

Motion 2013/14:C354 av Agneta Gille m.fl. (S)

av Agneta Gille m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett statligt investeringsstöd för byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.

Motivering

På våra större högskole- och universitetsorter räcker inte studentbostäderna till och många får tacka nej till sin utbildningsplats på grund av att de inte kan få en bostad. Överlag har unga människor svårt att få tillträde till bostadsmarknaden på grund av långa bostadsköer, krav på tillsvidareanställning och höga krav på inkomst samt höga priser på bostäderna. Under lång tid har det byggts för få bostäder i Sverige, och i våra större utbildnings- och tillväxtorter har byggtakten varit alltför låg för att klara efterfrågan. Det låga bostadsbyggandet och den trögrörliga bostadsmarknaden är ett allvarligt hinder för tillväxten och kompetensförsörjningen framöver. Det krävs särskilda initiativ för att få igång bostadsbyggandet – framförallt i storstads- och tillväxtregionerna.

Nyproduktionen av studentbostäder är låg. Enligt statistik från Studentbostadsföretagens medlemmar nyproducerades det i hela Sverige 292 bostäder för studenter under 2012. Behovet av studentbostäder uppskattas till 20 000 runt om i landet. Hela 20 högskolekommuner uppger brist på lämpliga bostäder för studenter, bland annat i Uppsala. Det innebär att över hälften av landets högskolestudenter studerar på en ort med bostadsbrist för studenter.

Enligt Sveriges förenade studentkårers bostadsrapport 2011 har Uppsala omkring 45 000 studenter, 11 000 studentbostäder och en avstannad nybyggnation. Situationen är den samma även under 2012. Enligt Uppsala studentkårs undersökning vintern 2011 bodde 40 procent av studenterna i provisoriskt boende under sin första studietid. Så många som 30 procent hade inte ens funnit permanent boende vid slutet av sin första termin.

För att bygga studentlägenheter och små lägenheter som unga och studenter har råd med krävs ekonomiska resurser. För att möjliggöra boende för dem med låg inkomst generellt, och mer specifikt för studenter, behöver en blandning av små billiga hyresrätter och särskilda studentbostäder byggas.

För att komma tillrätta med den akuta bristen på lägenheter för studenter måste staten ta en del av ansvaret och införa ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små lägenheter. Sverige behöver en aktiv bostadspolitik som möjliggör en framtidsinriktad och modern arbetslinje.

Stockholm den 23 september 2013

Agneta Gille (S)

Lena Sommestad (S)

Pyry Niemi (S)

Ardalan Shekarabi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)