Studenternas högskola och arbetsmarknad

Motion 2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:Ub255

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Studenternas högskola och arbetsmarknad

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Studenters ekonomi 4

4.1 Studiemedel 5

4.2 Ersättning vid sjukdom 6

4.3 Ersättning vid arbetslöshet 7

4.4 Försörjningsstöd 7

4.5 Kunskap om gällande regler 8

4.6 Bostadsbidrag 8

4.7 Avgiftsfri utbildning 8

5 Studenternas arbetsmarknad 9

5.1 Ökade kontakter med arbetsmarknaden 9

5.2 Stöd i övergången 10

5.3 Uppföljning 10

5.4 Arbetsförmedling 10

6 Kvaliteten i utbildningen 11

6.1 Resurstilldelningssystemet 11

6.2 Studentkontrakt 11

6.3 Antagning 12

7 Studenternas hälsa 13

7.1 Planeringsförutsättningar 13

7.2 Arbetsmiljöstatistik 13

7.3 Studenthälsovård 14

7.4 Deltidssjukskrivning 14

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (26)