Studiemedel för utbildning vid folkhögskola

Motion 2010/11:Ub418 av Karin Granbom Ellison (FP)

av Karin Granbom Ellison (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för studiemedel för studerande vid folkhögskola.

Motivering

Studiemedel ges till studerande vid folkhögskola från och med hösten det år en person fyller 20 år. Vanligtvis avslutar elever gymnasieskolan våren det år han eller hon fyller 19 år. Följer en elev den normala studiegången betyder detta att han eller hon inte kan få studiemedel för att gå på folkhögskola året efter avslutad gymnasieutbildning. Väljer personen däremot att påbörja studier vid högskola är det möjligt att få studiemedel.

Detta betyder att personer som vill gå en utbildning vid folkhögskola kan tvingas vänta ett år eller måste ordna finansiering på annat sätt, t.ex. genom att föräldrar ställer upp med pengar eller bostad.

Ett exempel på personer som drabbas av reglerna för studiestödet är elever som söker till musikhögskola men inte kommer in. De får ofta rådet att förkovra sig vid musiklinjer vid folkhögskola för att öka sina chanser till nästa ansökningsomgång. Detta kan omöjliggöras på grund av den ekonomiska situationen.

Mot denna bakgrund bör det göras en översyn av om möjligheten att få studiemedel ska vidgas till att omfatta också personer som kommer direkt från gymnasiet och studerar kurser vid folkhögskola men som inte kompletterar för behörighet i grund- och gymnasieskola.

Stockholm den 27 oktober 2010

Karin Granbom Ellison (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)