Subventionera byggandet av hyreslägenheter

Motion 2012/13:C404 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
S9163

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett bostadsstöd som gör det möjligt att subventionera byggandet av hyreslägenheter.

Motivering

Under flera år har det varit svårt för ungdomar att få bostäder i storstads- eller utvecklingsregioner i landet. Det är många som tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar, syskon eller vänner i brist på bostäder, bostäder som också har en rimlig hyresnivå. Om det nu finns några bostäder att tillgå överhuvudtaget.

Det handlar om ungdomar som har fått ett arbete men ej någon egen bostad, och studerande som inte får studentbostad på den ort som de skall studera på. Ungdomarna tvingas att hyra in sig någonstans för att överhuvudtaget få tak över huvudet eller så tvingas de bo på annan ort långt utanför lärosätesorten.

Det finns också exempel där ungdomar på grund av att de inte får en bostad tvingas avsluta sina studier eller aldrig påbörja studierna. Vad som saknas är små och billiga bostäder för unga människor som just startat sin bostads- och livskarriär. Denna utveckling som nu sker kan inte fortsätta. Här har staten ett ansvar gentemot sin nuvarande och kommande befolkning att subventionera byggandet av hyreslägenheter.

Stockholm den 4 oktober 2012

Kenneth G Forslund (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)