Svensk forskning i frontlinjen

Motion 1996/97:Ub411 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1996/97:Ub411

av Carl Bildt m.fl. (m)

Svensk forskning i frontlinjen

Motionen delad mellan flera utskott

Innehåll

1 Sammanfattning

Forskningens viktigaste uppgift är att bidra till en kontinuerlig
kunskapsutveckling och skapa förutsättningar för vetenskapen att nå
kunskapens frontlinjer. Framgångsrik forskning kräver kreativa miljöer,
självständighet, nätverk och en tillräckligt stor "kritisk massa".
Internationellt forskningssamarbete är viktigt och måste främjas. Inom
EU bör Sverige verka för en kontinuerlig utvärdering av det
forskningspolitiska programmet. Betydelsen av åtgärder för att
forskningsresultat skall komma till användning inom industrier och
företag betonas.

Sverige tillhör de länder som under många år legat långt framme
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (80)