Svensk klimatpolitik

Motion 2009/10:MJ410 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i första hand prioritera klimatåtgärder som också ger en positiv effekt i övrigt för miljö och människors hälsa.

Motivering

I dagens politiska och mediala debatt hävdas ofta att koldioxiden är den absolut främsta orsaken till global uppvärmning och klimatförändringar.

I en rapport från FN:s miljöprogram UNEP nyligen framhölls dock att andra föroreningar än koldioxid kan spela en betydligt större roll än man tidigare trott när det gäller att påverka den globala uppvärmningen. Forskningsrönen visar enligt rapporten att så mycket som hälften av uppvärmningen härrör från utsläpp som svart sot, marknära ozon- och kväveföreningar, s.k. bruna sotmoln.

Sot bildas främst vid förbränning av biomassa, kol, dynga och vid skogsbränder. Sot och marknära ozon är också en stor hälsofara för människor, speciellt i fattiga länder. Att andas in dessa avgaser beräknas enligt FN orsaka mellan 1,6 och 1,8 miljoner dödsfall om året.

Achim Steiner, chef för FN:s miljöprogram, föreslår att världens länder borde lägga större vikt vid att minska dessa föroreningar. Att minska de utsläppen skulle inte bara minska klimatpåverkan utan också medföra stora hälsovinster, till exempel genom att bygga effektivare eldstäder för matlagning, säger Steiner.

Sveriges riksdag och regering borde med denna rapport som bakgrund arbeta för att vidga klimatdebatten från att endast handla om koldioxid till att även beakta andra orsaker till den globala uppvärmningen. Riksdag och regering bör i första hand prioritera klimatåtgärder som också ger en positiv effekt i övrigt för miljö och människors hälsa.

Stockholm den 30 september 2009

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)