Svensk polis i medborgarnas tjänst

Motion 2005/06:Ju514 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 4

Utmaningen – bryt brottskurvan 5

4 000 nya poliser utbildas…, men det är i dag färre poliser 6

Polisen styrs demokratiskt – av regeringen 7

Strukturella problem 7

En nationell polis 9

Långsiktigt hållbar finansiering av polisen 10

Kräv resultat – utvärdera på riktigt 11

En nationell, men lokalt förankrad, polis 11

Ledarskap på alla nivåer 13

Svensk polis måste bli bättre på ledarskap 13

Rätt kunskap och kompetens 14

Samordna utbildningen av de brottsbekämpande myndigheterna 14

Arbetssättet är A och O – samverkan med andra 15

Nolltolerans – eller lågtolerans – mot alla brott 16

Antagningen till polisutbildningen 17

En till polishögskola 17

Anställ
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)