Sverige behöver en konstitutionsdomstol

Motion 2016/17:2752 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör inrätta en konstitutionsdomstol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Grundpelarna i demokratin består inte enbart av rättigheter att rösta och välja ett parlament, utan även av konstitutionellt skydd som värnar den enskilde medborgaren, även ibland mot majoritetens vilja. Maktdelning är en viktig grundpelare i en demokrati, där den beslutande och den dömande makten tydligt separeras.

I Sverige värnas maktdelningsprincipen mellan riksdag, regering och domstolar, men en konstitutionsdomstol som har möjlighet att granska makten finns inte.

Det är i Sverige möjligt att med demokratiska medel införa odemokratiska lagar utan att de kan stoppas innan frågan om lagens giltighet prövas i ett enskilt fall.

Jag anser därför att Sverige bör införa en konstitutionsdomstol med möjlighet till abstrakt normprövning och som har makt att ifrågasätta riksdag och regeringsbeslut om dessa anses stå i konflikt med grundlagen.

Med anledning av det som framförs i motionen föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen att Sverige bör inrätta en konstitutionsdomstol.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)