Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd

Motion 2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen

2013/14:U265

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Ett bistånd för fattiga, mot fattigdom 3

Sverigedemokraternas tematiska prioriteringar i biståndet 4

Humanitärt bistånd 4

Vatten och sanitet 5

Jordbruksutveckling, skogsbruk och hållbar miljö 6

Utbildning 7

Hälsa 7

Demokrati och mänskliga rättigheter 8

Ekonomisk utveckling 8

Konflikt, fred och säkerhet 9

Forskning 9

Andra prioriteringar i biståndet 9

Ökad hjälp till världens flyktingar 9

Prioritering av länder 10

Budgetstöd 10

Svenska organisationer i det civila samhället 11

Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd 11

Avräkningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (18)