Swedavias aktieandel i Västerås Flygplats AB

Motion 2011/12:T336 av Staffan Anger (M)

av Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Swedavias aktieandel i Västerås Flygplats AB.

Motivering

Västerås Flygplats AB ägs idag till 100 procent av Västerås stad, efter att Luftfartsverket sålt sin andel om 40 procent för en krona. Företaget driver Västerås flygplats som är en viktig flygplats för befolkningen och näringslivet i Västmanland och norra Södermanland.

Landningsbanan är tillräckligt stor att landa och starta på med alla flygplanstyper. För närvarande trafikerar man Alicante, Barcelona och London.

Västerås Flygplats AB förlorade cirka 24 miljoner kronor under 2010 och man har rekonstruerat företaget med nytt kapital och ny styrelse.

Det är mycket viktigt att Swedavia finns med som aktieägare i företaget och ger det stöd i styrelsen som behövs för att skapa en bättre verksamhet i Västerås Flygplats AB, varför Swedavia bör köpa tillbaka sin andel för samma krona som den såldes för till Luftfartsverket.

Stockholm den 4 oktober 2011

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)