Swentec

Motion 2004/05:N372 av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

av Britta Rådström och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etablering av det nya centret The Swedish Environmental Technologies centre, Swentec.

Motivering

Det nya centret The Swedish Environmental Technologies centre, Swentec, skall stärka kopplingen mellan forskning och företag för att öka Sveriges konkurrenskraft och miljöteknikexport enligt en statlig utredning. Centret skall också fylla ett behov av stärkt samverkan mellan det offentliga Sverige, företagen och forskare på miljöteknikområdet.

Det finns en stor tillväxtpotential i miljöteknik och export av det kunnandet i de norra delarna av landet. Det har inte minst Rönnskärsverken i Skellefte­hamn visat eftersom de under många år varit verksamma i bl a Kina och Ryssland. Rönnskärsverken är idag världens renaste smältverk. Detta kunnande parat med den återvinning av elektronik som utförs av företaget Kuusankoski i samarbete med Rönnskärsverken samt andra miljöföretag i Skellefteområdet gör att Skellefteå med stöd av Umeå och Luleå universitet skulle vara ett utmärkt val för etablering av Swentec AB.

Stockholm den 4 oktober 2004

Britta Rådström (s)

Carin Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)