Synskadades rätt till valhemlighet

Motion 2001/02:K261 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om sådan ändring i vallagen som ger synskadade rätt till valhemlighet.

Valhemlighet – en demokratisk rättighet

FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning antogs av generalförsamlingen i december 1993. Sverige har förbundit sig att följa reglerna, men är fortfarande långt ifrån att leva upp till dem.

Målet med FN:s standardregler är att uppnå delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. En förutsättning för att alla människor ska kunna delta i samhället är dels att den yttre miljön är tillgänglig, dels att alla har tillgång till samhällsinformation. Det är också ett krav för att de politiska, medborgerliga, sociala och kulturella rättigheter som slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska kunna utövas fullt ut av alla medborgare.

Rätten till valhemlighet måste ses som grundläggande i ett demokratiskt samhälle. I vallagen sägs (9 kap. 7 §) att Väljarnas valhemlighet skall skyddas och att väljarna utan insyn ska kunna lägga in sina valsedlar i valkuvertet. I dag omfattas inte synskadade av denna självklara rättighet.

Inte heller kan kravet att väljaren själv gjort i ordning valkuvertet vid röstning via bud sägas vara uppfyllt om väljaren inte ges möjlighet att själv läsa av vad som de facto står på valsedeln.

Att även synskadade ska ha rätt till valhemlighet torde vara en allmän uppfattning och ett tillägg till vallagen måste göras som innebär att även synskadade ges rätt till valhemlighet, t.ex. genom att ett system utarbetas där valsedlar och valkuvert med punktskrift kan användas. Detta bör riksdagen uttala som sin mening.

Stockholm den 1 oktober 2001

Camilla Sköld Jansson (v)

Ingrid Burman (v)

Kenneth Kvist (v)

Tanja Linderborg (v)

Lena Olsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)