Synskadades tillgång till kultur

Motion 2005/06:Kr273 av Lars-Ivar Ericson (c)

av Lars-Ivar Ericson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om synskadades tillgång till kultur.

Motivering

Ett tillgängligt samhälle för alla oavsett funktionshinder är målsättningen som skall infrias 2010. Trots att en del gjorts för infria detta mål så återstår mycket att göra, och detta gäller exempelvis på kulturens område. Tillgången till kultur är en mänsklig rättighet som är mycket begränsad för synskadade. Det handlar om såväl åtkomlighet, tillgänglighet som mångfald. Det saknas information om etermediernas programutbud , tillgång till tv-programmen genom uppläst textremsa och syntolkning. Detta gäller även för teater och film. Det är angeläget att staten använder sig av de styrmedel som finns för att öppna kulturlivet även för synskadade och att resurser används så att kompetensen på området utvecklas och breddas.

Stockholm den 27 september 2005

Lars-Ivar Ericson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)