Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt)

Motion 1995/96:A49 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Sammanfattning

Arbetslösheten i Sverige är rekordhög. Mycket tyder på att
den under överblickbar tid kommer att öka ytterligare.

Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med att främja
tillkomsten av nya jobb. Det beror ytterst på bristande insikt i villkoren för
det företagande som måste expandera, om välståndet skall kunna hävdas och
jobben bli fler.

Vi presenterar här ett program för fler riktiga jobb i 55 punkter. Det utgår
från övertygelsen att företagandet måste sättas högst på dagordningen och att
föränderligheten måste bli det nya Sveriges kännetecken.

I programmet förenas krav framför allt på den allmänna ekonomiska
politiken, skatterna, arbetsmarknaden, utbildningen och forskningen
samt stödet till de arbetslösa. Enstaka förändringar är inte tillräckliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-06-10 Bordläggning: 1996-06-10 Hänvisning: 1996-06-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (110)