Ta vara på samtyckeslagstiftningen

Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för genomförande av pedagogiskt arbete med utgångspunkt i den nya samtyckeslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den socialdemokratiskt ledda regeringens proposition med förslag på en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke har antagits av riksdagen. Det innebär att sex ska vara frivilligt; om det inte är det så är det olagligt.

Lagstiftningen är efterlängtad och har diskuterats länge. Farhågor om att lagstift­ningen ensam skulle kunna bli tandlös har lyfts fram under diskussionerna och behöver tas på allvar. Vi har efter förra höstens #metoo-uppror bevittnat hur omfattande utsattheten för sexuella trakasserier och övergrepp är.

Svensk lagstiftning bygger på rättssäkerhet och att man hellre skall fria än fälla. Ord sägs stå mot ord, vilket blir svåra avvägningar i domslut. En annan typ av rättsskipning är inte heller önskvärt i vårt demokratiska samhälle. Men för att få en kraftfull effekt av den nya samtyckeslagen behöver den förankras. Det ska inte råda någon tvekan om att personer ska försäkra sig om att samtycke finns i en sexuell akt. Det är en viktig uppgift för samhället att skapa den förståelsen.

Det kan bara förankras i människors uppfattning om vad som är rätt och riktigt i samvaron mellan varandra. Att var och en, framförallt kvinnor som är de mest utsatta, har rätt till sin egen kropp, inte män och inte familjer eller släkt. Kvinnor är inte kroppar i tjänst för sexualitet eller reproduktion, de är personer i sig själva med rätt till personlig frihet och respekt.

När samtyckeslagstiftningen nu kommer är det ett tillfälle för ett stort upplagt pedagogiskt program för både yngre och äldre att befästa de värderingar som ligger bakom lagens anda. Samtyckesnormer behöver förmedlas i utbildning på olika nivåer liksom i folkbildningen, fritidsverksamhet och politik. De måste diskuteras på arbetsplatser och i facklig utbildning. Jämställdhet skall inte bara vara ett honnörsord. Det ska ske i handling.

Sexualiteten är en viktig del av livet. Hur den upplevs och på vilka villkor den utövas är väl värt att behandla i öppna och djupa diskussioner med både unga och äldre i samhället.

Sultan Kayhan (S)

Anders Österberg (S)

Anders Ygeman (S)

Dag Larsson (S)

Kadir Kasirga (S)

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Thomas Hammarberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)